Uchwała nr 3/2017

Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2017 r.

w sprawie: zmiany zaliczek na podatek od nieruchomości

Uchwała nr 2/2017

Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2017 r.

w sprawie: zmiany zaliczek na energię elektryczną administracyjną


Uchwała nr 8/2014

Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2014 r.

w sprawie: uchwalenia zasad udostępniania dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów.

Uchwała nr 6/2014

Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu Porządku domowego, eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów.


Uchwała nr 2/2014

Rady Nadzorczej  z dnia 23 stycznia 2014

w sprawie: dotyczy zasad gospodarowania i eksploatowania miejsc do parkowania znajdujących się na terenie należącym do Spółdzielni Kombatantów w Gdańsku.