Uchwała nr 6/2014

Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu Porządku domowego, eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów.