Uchwała nr 2/2014

Rady Nadzorczej  z dnia 23 stycznia 2014

w sprawie: dotyczy zasad gospodarowania i eksploatowania miejsc do parkowania znajdujących się na terenie należącym do Spółdzielni Kombatantów w Gdańsku.