Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku na podstawie § 66 ust.1 oraz § 82, ust. 2, pkt. 10 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29-06-2023 r. na godz. 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku na podstawie § 66 ust.1 oraz § 82, ust. 2, pkt. 10 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23-06-2022 r. (czwartek) na godz. 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku na podstawie § 75 ust.1 oraz § 91, ust. 2, pkt. 10 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 8 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (wtorek) na godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku na podstawie § 75 ust.1 oraz § 91, ust. 2, pkt. 10 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25 CZERWCA 2019 r. (wtorek) na godz. 18:30 w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.