Felicja Gerka-Kuziemska - Przewodnicząca RN

Michał Kubicki - Z-ca Przewodniczącej RN

Waldemar Wiącek - Sekretarz RN

Hanna Cymanowska - Członek RN