Maria Rybus - przewodnicząca RN

Michał Kuziemski - sekretarz

Maria Jakutowicz - członek RN

Michał Kubicki - członek RN

Edward Konieczka - członek RN