Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku na podstawie § 66 ust.1 oraz § 82, ust. 2, pkt. 10 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25-06-2024 r. na godz. 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.