Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku na podstawie § 75 ust.1 oraz § 91, ust. 2, pkt. 10 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 8 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (wtorek) na godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.