Uchwała nr 9/2016

Rady Nadzorczej z dnia 13.12.2016 roku

w sprawie: opłata za jeden wodomierz z odczytem drogą radiową budynku nr 16.