Uchwała nr 7/2016

Rady Nadzorczej z dnia 18.10.2016 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu Rozliczenia kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów.